Thứ sáu,  08/12/2023

Quý I, ngành giao thông giải ngân gần 7.500 tỷ đồng vốn đầu tư công

Ảnh minh họa.

Hết quý I/2022, Bộ Giao thông vận tải dự kiến giải ngân khoảng 7.492 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch giao chi tiết và 14,7% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các dự án ODA dự kiến giải ngân khoảng 730 tỷ đồng; dự án cao tốc bắc-nam giai đoạn 1 dự kiến giải ngân gần 2.300 tỷ đồng; các dự án quan trọng, cấp bách khoảng 390 tỷ đồng; các dự án giao thông trong nước khác dự kiến khoảng 960 tỷ đồng.

Theo kế hoạch các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đã đăng ký, trong quý II/2022, khối lượng giải ngân ngành giao thông khoảng 11.140 tỷ đồng, lũy kế hết quý II khoảng 18.500 tỷ đồng, đạt gần 37% kế hoạch. Riêng tháng 4, khối lượng giải ngân được đăng ký khoảng 3.720 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến hết tháng 4 khoảng 11.120 tỷ đồng, đạt khoảng 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm nay, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 50.328 tỷ đồng, Bộ đã giao kế hoạch chi tiết cho các chủ đầu tư/ban quản lý dự án 41.955 tỷ đồng, đạt 83,4%; trong đó, phân bổ 100% vốn nước ngoài và 81,6% vốn trong nước (37.078 tỷ đồng).

Theo Nhandan