Thứ ba,  03/10/2023

Phấn đấu năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ không dừng đạt 80-90%

Bộ Giao thông vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa nhiều hình thức nạp tiền, mở rộng nhiều điểm dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại các cơ quan, ban ngành, các khu chung cư.

Đến thời điểm này có khoảng 2,7 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm khoảng 60% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ, phấn đấu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80 – 90%.

Phấn đấu năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ không dừng đạt 80-90%
Phấn đấu năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ không dừng đạt 80-90%. 

Liên quan đến lựa chọn một số tuyến cao tốc để thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC, trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất trước mắt lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC, dự kiến trong tháng 6-2022.

Đối với chỉ đạo mỗi trạm thu phí duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp (vừa thu phí ETC vừa thu phí thủ công), Bộ Giao thông vận tải cho hay: Các nhà đầu tư đang triển khai nhập thiết bị. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu. Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ mua sắm, lắp đặt thiết bị, để hoàn thành trong quý II-2022.

Về việc triển khai hệ thống thu phí ETC tại các dự án của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý (VEC), Bộ Giao thông vận tải cho biết, VEC đã tổ chức triển khai việc thuê nhà cung cấp dịch vụ thu phí cho các tuyến cao tốc do VEC quản lý bằng nguồn chi phí tổ chức thu phí trong phương án tài chính của dự án.

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo nhà đầu tư các dự án BOT, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí ETC đối với các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp, hoàn thành trong quý I-2022.

Theo Quandoinhandan