Thứ ba,  21/03/2023

Tiêu hủy 3.957 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

LSO-Ngày 1/7/2013, tại Chi nhánh Hạt 1 giao thông, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tổ chức tiêu hủy 3.957 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

LSO-Ngày 1/7/2013, tại Chi nhánh Hạt 1 giao thông, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tổ chức tiêu hủy 3.957 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

3.957 mũ bảo hiểm không đạt chuẩn bị tiêu hủy

Đây là số mũ được thu đổi trong đợt thí điểm chương trình đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá, diễn ra từ ngày 17 – 30/6 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Được biết, trong dịp này, 3 doanh nghiệp tham gia chương trình đã cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố 4.606 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Qua đó, giúp loại bỏ những mũ bảo hiểm kém chất lượng ra khỏi thị trường và khuyến khích người dân sử dụng mũ đạt chuẩn để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy.

HOÀNG VƯƠNG