Thứ ba,  21/03/2023

Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 249/TB-VPCP ngày 17/7, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 249/TB-VPCP ngày 17/7, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản nêu rõ, để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lập kế hoạch hành động và triển khai đồng bộ các giải pháp được đề ra tại Chỉ thị số 12/CT-TTg, đồng thời tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo ban hành kế hoạch hành động thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TW.

HĐND các cấp cần tăng cường các nội dung chất vấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của các đại biểu.

Về những nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện tốt những giải pháp của Bộ đã đề ra nhằm giảm tối đa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, cá nhân thực thi công vụ, chú trọng phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ban An toàn giao thông các địa phương hướng dẫn Sở Giao thông vận tải các địa phương thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác giám sát, theo dõi, quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới;…

Bộ Công an cần chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ và Công an các địa phương đẩy mạnh hoạt động thanh tra công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm minh mọi trường hợp có hành vi bao che, dung túng cho các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; nghiên cứu phương án luân chuyển, điều động hợp lý đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông;…

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động đến các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;…

UBND và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ đối với toàn bộ các khâu trong công tác quản lý, cấp phép kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa thuộc chức năng của Sở, báo cáo kết quả với Bộ Giao thông vận tải; nghiêm khắc xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vận tải cố tình vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông;…

Theo CPV