Chủ nhật,  25/02/2024

Tăng cường quản lý xe đạp, xe máy điện

Ngày 8-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý xe hai bánh chạy điện. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) căn cứ các quy định hiện hành tổ chức đăng kiểm xe máy điện; khẩn trương rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng phương tiện; Bộ Công an nghiên cứu, thực hiện việc đăng ký phương tiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Ngày 8-11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý xe hai bánh chạy điện. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) căn cứ các quy định hiện hành tổ chức đăng kiểm xe máy điện; khẩn trương rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng phương tiện; Bộ Công an nghiên cứu, thực hiện việc đăng ký phương tiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe và các linh kiện, phụ tùng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sản xuất, buôn bán phương tiện và linh kiện, phụ tùng không bảo đảm chất lượng; Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan rà soát, bổ sung điều chỉnh các thủ tục nhập khẩu mặt hàng này và linh kiện, phụ tùng; bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo quy định hiện hành; Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, ban hành bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm phù hợp cho xe đạp, xe máy điện khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Ðào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục – đào tạo hướng dẫn học sinh, sinh viên tuân thủ Luật Giao thông đường bộ; Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định liên quan việc thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ (ắc-quy và động cơ) của loại xe đạp, xe máy điện.

Theo Nhandan