Thứ tư,  08/02/2023

Đảm bảo hoàn thành đổi sang giấy phép lái xe trước 31/12

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và làm rõ để người dân tích cực đổi Giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 từ vật liệu bìa sang vật liệu nhựa (PET), bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12.

Văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ để đảm bảo lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đề nghị các Sở Giao thông Vận tải rà soát, tổng hợp số lượng giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 bằng vật liệu giấy bìa chưa chuyển đổi sang vật liệu PET; có kế hoạch tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET.

Các công việc này thực hiện trong quý 4/2016 và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/9.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và làm rõ để người dân tích cực đổi Giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 từ vật liệu bìa sang vật liệu PET, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12.

Trong quá trình thực hiện các Sở Giao thông Vận tải chủ động bổ sung nhân lực, trang thiết bị, tăng thời gian làm việc (nếu cần), tổ chức đổi giấy phép lái xe đến tận các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ và phục vụ người dân có nhu cầu chuyển đổi Giấy phép lái xe ôtô và giấy phép lái xe hạng A4 sang vật liệu PET.

Ngoài ra, các Sở Giao thông Vận tải phối hợp với bưu điện thuộc địa phương tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe trên địa bàn của địa phương mình.

Việc triển khai thí điểm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe qua bưu điện phải công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Tài chính và chi tiết giá dịch vụ theo quy định để người dân biết, lựa chọn.

Các đơn vị thực hiện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe và trả kết quả đến người dân theo quy định; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật./.

Theo VietnamPlus