Thứ bảy,  08/05/2021

Hiệu quả từ mô hình khu dân cư, hộ gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông

LSO-Danh hiệu khu dân cư, hộ gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông với từng tiêu chí cụ thể, hộ gia đình nào cũng có thể thực hiện được. Đây là cách làm hiệu quả nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thanh niên xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc làm đường giao thông nông thôn góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Gia đình bà Hoàng Thị Lót, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn là một trong rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Thực hiện cam kết, bà cũng như các thành viên trong gia đình đều chủ động tự trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi lưu thông trên đường. Cùng đó, gia đình luôn tích cực tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; đảm bảo an ninh trật tự, ATGT. Bà cho biết: Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm quy định về ATGT mỗi khi ra đường, chính vì vậy, trong năm, gia đình không có người vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng chức năng xử lý, không có người bị tai nạn, va chạm giao thông.

Để đạt được tiêu chí gia đình đảm bảo TTATGT, mỗi thành viên trong gia đình cần tham gia học tập quy định về TTATGT; không vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông và hành lang ATGT; phương tiện giao thông đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng; người điều khiển phương tiện phải có giấy phép, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không uống rượu bia khi tham gia giao thông… Đối với khu dân cư, 85% số hộ cam kết thực hiện đảm bảo TTATGT; không vi phạm quy định về bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ; không có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn; hình thức tuyên truyền, vận động phong phú…

Mô hình khu dân cư, hộ gia đình đảm bảo TTATGT do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh triển khai từ năm 2012 với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về ATGT. Với ý nghĩa thiết thực nên ngay trong năm đầu tiên, MTTQ các cấp xây dựng được 1.296 khu dân cư và 80.399 hộ gia đình cam kết thực hiện, cùng đó, xây dựng 537 đội tự quản ATGT với 3.759 thành viên. Sau 5 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh có 2.255 khu dân cư và 155.899 hộ gia đình ký cam kết khu dân cư và hộ gia đình đảm bảo TTATGT, duy trì hoạt động của 1.215 tổ tự quản về ATGT.

Cùng với xây dựng mô hình, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân về ATGT. Chỉ tính riêng trong năm 2017, MTTQ các cấp tổ chức được 2.813 cuộc tuyên truyền cho 182.436 lượt người nghe; cấp phát hàng nghìn khẩu hiệu, pa nô, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về TTATGT tại khu dân cư. Những đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng mô hình khu dân cư và hộ gia đình đảm bảo TTATGT như: thành phố Lạng Sơn, các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình… Anh Đào Xuân Thủy, chuyên viên Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn cho biết: Để mô hình đi vào thực chất, chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư triển khai thực hiện, đặc biệt, chú trọng phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình để biểu dương và nhân rộng.

Sự vào cuộc tích cực của MTTQ các cấp góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí theo từng năm. Cách làm của Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn là một trong những mô hình hay được Ủy ban ATGT Quốc gia biểu dương và khuyến khích nhân rộng. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được  Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì và đi vào chiều sâu.

HOÀNG VƯƠNG