Thứ tư,  14/04/2021

Điều chỉnh tuyến đường bộ ven biển qua Hải Phòng, Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng (gần 21 km) và qua Thái Bình (gần 9 km).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng quyết định điều chỉnh dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Việc điều chỉnh căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3-8-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 2).

Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình dài 29,7 km. Trên đoạn tuyến từ Hải Phòng đi Thái Bình sẽ xây dựng tám cây cầu; trong đó, có hai cầu lớn nhất là cầu vượt sông Văn Úc dài gần 2 km và cầu vượt sông Thái Bình dài hơn 1 km.

Theo Nhandan