Thứ sáu,  23/04/2021

Kéo dài thí điểm "ta-xi công nghệ"

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học - công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là ta-xi công nghệ).

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thí điểm “ta-xi công nghệ” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NÐ-CP) được ban hành và có hiệu lực thi hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, đánh giá đầy đủ các ưu điểm, hạn chế trong thời gian thí điểm, làm cơ sở bổ sung các quy định để quản lý hoạt động thí điểm, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình kinh doanh vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ðồng thời, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3 tới.

Theo Nhandan