Thứ tư,  07/06/2023

Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm năm 2022


Quang cảnh hội nghị GDNN, giải quyết việc làm năm 2022

– Chiều nay (6/4), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giải quyết việc làm năm 2022.

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 20 cơ sở GDNN với các ngành, nghề đào tạo ở 3 cấp trình độ (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp). Thời gian qua, các cơ sở GDNN đã chủ động đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên: Nhà nước – Nhà trường – DN trong công tác đào tạo; đa dạng hóa hình thức hợp tác; liên kết đào tạo giữa trường và DN; khuyến khích lao động trong DN tham gia học nghề; hợp tác tổ chức, bồi dưỡng kỹ năng cho nhà giáo của nhà trường và cán bộ kỹ thuật (người dạy) của DN tham gia giảng dạy; hợp tác cho sinh viên vừa học vừa làm; hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng và cấp chứng chỉ nghề…

Kết quả, năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 14.100 lao động, đạt kế hoạch đề ra. Việc liên kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề theo nhu cầu của các DN và thực hiện các mô hình đào tạo nghề để nhân rộng cũng được chú trọng. Năm 2021, toàn tỉnh có 11.340 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Mục tiêu của công tác GDNN và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 là tạo việc làm mới cho trên 16.000 người, phấn đấu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 120-150 người; tuyển sinh và đào tạo cho 19.400 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 80%.

Tại hội nghị, các cơ sở GDNN và DN đã nêu ý kiến, tham luận xung quanh các vấn đề như: công tác tư vấn tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng của DN và thị trường; công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT; công tác tuyên truyền, tư vấn huấn luyện cho thanh niên; liên kết đào tạo nghề nghiệp gắn với thực hành và tạo việc làm ổn định tại DN; khó khăn, vướng mắc trong việc gắn kết GDNN với giải quyết việc làm trong DN…

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở LĐTB&XH đề nghị: Các DN, các cơ sở GDNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; rà soát, xây dựng danh mục ngành/nghề đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn nghề, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTBXH chỉ đạo, định hướng các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý gắn kết với triển khai các hoạt động của GDNN, tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và việc làm cho người lao động nhằm đạt các chỉ tiêu về GDNN, giải quyết việc làm năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Đối với kiến nghị của các đơn vị tại hội nghị, Sở LĐTB&XH tiếp thu, tổng hợp và chuyển các bộ, ngành, cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

THANH HUYỀN - HOÀNG NHƯ