Thứ ba,  17/05/2022

Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Tạo lực đạt mục tiêu

(LSO) – Bên cạnh chỉ đạo diện, năm 2018, huyện Lộc Bình còn tập trung vào 2 mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM đó là phấn đấu đưa xã Đồng Bục đạt chuẩn NTM và “xóa” xã dưới 5 tiêu chí.

Đối với xã Đồng Bục, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018, đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí. Ông Vi Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Các tiêu chí còn lại phần lớn liên quan đến tiến độ các công trình xây dựng. Do thời tiết mưa nhiều nên để đảm bảo tiến độ xây dựng, nhà thầu đã linh hoạt trong thi công bằng cách khi mưa vẫn duy trì công nhân làm phần việc bên trong, không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Còn khi nắng ráo tập trung dồn nhân lực, vật lực để thi công đồng bộ. Cùng với đó, huyện Lộc Bình cũng như xã Đồng Bục thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra để đảm bảo cả tiến độ cũng như chất lượng công trình. Dự kiến tháng 12/2018, các công trình hoàn thành và xã sẽ đạt 19/19 tiêu chí.

Công nhân thi công xây dựng trụ sở UBND xã Đồng Bục

Cùng với việc phấn đấu đưa xã điểm Đồng Bục đạt chuẩn NTM, một nhiệm vụ quan trọng khác trong xây dựng NTM của Lộc Bình năm 2018 chính là xóa xã dưới 5 tiêu chí. Thời điểm đầu năm 2018, toàn huyện vẫn còn 5 xã dưới 5 tiêu chí gồm các xã: Khuất Xá, Tú Mịch, Minh Phát, Tĩnh Bắc, Tam Gia. Để giúp các xã vươn lên đạt từ 5 tiêu chí trở lên, ngay từ đầu năm, UBND huyện cũng như các xã đã có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Ví dụ như xã Khuất Xá. Kết thúc năm 2017, xã mới đạt 4 tiêu chí. Năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí: số 9 về nhà ở dân cư và số 16 về văn hóa. Để thực hiện tiêu chí số 9, một mặt xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, mặt khác tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để giúp các hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát và cải tạo, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn. Qua đó đến nay, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát và tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định trên địa bàn xã đạt 81% (đầu năm đạt dưới 75%). Còn đối với tiêu chí số 16 về văn hóa, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng tỷ lệ thôn văn hóa đạt từ 64,2% lên trên 70% trong năm 2018. Phấn đấu hết năm nay, xã Khuất Xá sẽ đạt 6/19 tiêu chí.

Cùng với xã Khuất Xá, 4 xã còn lại cũng đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đề ra theo kế hoạch. Đến nay, 3 xã: Khuất Xá, Tú Mịch và Minh Phát đã đạt trên 5 tiêu chí, 2 xã Tĩnh Bắc và Tam Gia đang trong giai đoạn cuối cùng thực hiện tiêu chí và chờ thẩm định. Với kết quả đã đạt được cũng như tiến độ thực hiện như hiện nay, có thể khẳng định từ nay đến cuối năm, Lộc Bình sẽ xóa xã dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của các xã, huyện Lộc Bình cũng chủ động lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các xã triển khai thực hiện. Cụ thể, tổng nguồn vốn trong 9 tháng đầu năm 2018 để thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện là trên 85 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện chương trình NTM trên 25 tỷ đồng; vốn lồng ghép 40,6 tỷ đồng; vốn tín dụng trên 15 tỷ đồng; quỹ ủng hộ chung tay xây dựng NTM năm 2018 tính đến ngày 10/9/2018 được 668,5 triệu đồng; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư trên 3,6 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của huyện là 209 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 7,74 tiêu chí/xã, tăng 19,44% so với cùng kỳ năm 2017. Huyện phấn đấu hết năm 2018, trên địa bàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 5 tiêu chí và các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1 đến 3 tiêu chí.

TÂN AN