Thứ ba,  24/05/2022

Xây dựng nông thôn mới: Sức dân ở Chi Lăng

(LSO) – Từ đầu năm 2020 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Chi Lăng hiến hơn 42.000 m2 đất; đóng góp hàng tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng; đối ứng hơn 3,7 tỷ đồng để thực hiện 12 mô hình sản xuất; đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…Sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào việc từng bước hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.

Để phát huy sức dân trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên, liên tục, đặc biệt là tại các xã điểm NTM. Cùng với tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các buổi tuyên truyền chuyên đề, UBND huyện còn phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua hội nghị, sinh hoạt, trên hệ thống loa truyền thanh, sổ tay, tờ rơi, pa nô.

Thi công công trình nhà văn hóa thôn Thần Lãng, xã Y Tịch

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền về xây dựng NTM với trên 1.000 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền lồng ghép hàng trăm cuộc tại các thôn, bản.

Ông Linh Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Y Tịch cho biết: Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, môi trường…

Ông Nguyễn Văn Cương, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch cho biết: Để triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, từ đầu năm 2020 đến nay, các hộ dân trong thôn đã hiến khoảng 4.500 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa; đóng góp 5,5 triệu đồng/hộ cùng hàng trăm ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn….

Cùng với thôn Giáp Thượng 2, người dân ở các thôn khác trên địa bàn xã Y Tịch cũng tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm 2020 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 39.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông, nhà văn hoá thôn, vệ sinh môi trường…

Không chỉ ở xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020, các xã đã đạt chuẩn NTM từ những năm trước trên địa bàn huyện cũng tích cực đóng góp công sức, tiền của để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nổi bật như xã Bằng Mạc. Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn NTM và đang tiếp tục triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Để thực hiện các nội dung này, từ đầu năm 2020 đến nay, bên cạnh  nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến hơn 1.200 m2 đất, đóng góp gần 500 ngày công lao động, phá dỡ hàng trăm mét tường rào để chung tay triển khai thực hiện. Đến nay, xã đã xây dựng được 2 khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu hết năm 2020, xã sẽ đạt 10/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với 2 xã Y Tịch và Bằng Mạc, từ đầu năm 2020 đến nay, người dân nhiều xã khác trên địa bàn huyện Chi Lăng cũng tích cực chung sức để thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể: người dân hiến hơn 42.000 m2 đất; đóng góp hàng tỷ đồng và gần 30.000 ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng. Bên cạnh đó, 890 hộ dân ở một số xã trên địa bàn huyện còn đối ứng hơn 3,7 tỷ đồng để thực hiện 12 mô hình sản xuất; đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

Với sự chung sức của người dân, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chi Lăng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,22 tiêu chí; xã điểm Y Tịch đạt 14/19 tiêu chí. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, năm 2020, huyện Chi Lăng sẽ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra (phấn đấu đưa xã Y Tịch đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,37 tiêu chí/xã)

TÂN AN