Thứ ba,  15/06/2021

Lạng Sơn đồng loạt thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

LSO-Chiều nay (29/4), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bưu điện tỉnh và các huyện, thành phố đồng loạt thực hiện chi trả hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhận tiền hỗ trợ
tại điểm giao dịch Bưu điện Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn

Theo thống kê rà soát bước đầu của ngành chức năng, tỉnh Lạng Sơn có 4.121 người có công, thân nhân đang hưởng trợ cấp; 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 180.000 nhân khẩu thuộc các hộ nghèo, cận nghèo; trên 4.000 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng; trên 200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch từ tháng 2/2020; trên 2.000 lao động tự do, lao động có hợp đồng, người làm thuê bị mất việc làm, dự kiến kinh phí trên 200 tỷ đồng.

Bước đầu có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ trước gồm: hộ nghèo, cận nghèo; người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Các đối tượng còn lại, ngành chức năng tiếp tục rà soát, lập danh sách và thực hiện hỗ trợ trong tháng 5/2020.

THANH HUYỀN