Thứ sáu,  23/02/2024

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

LSO-Sáng nay (22/5), đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 2 huyện Bắc Sơn và Bình Gia.

Tại 2 huyện Bình Gia và Bắc Sơn, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, tính đến ngày 20/5/2020, huyện Bình Gia đã thực hiện chi trả hỗ trợ đợt 1 cho 24.894 đối tượng thuộc 4 nhóm đối tượng, bao gồm: người có công, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền đã chi trả trên 20 tỉ đồng, đạt 98,48% so với tổng số đối tượng trong danh sách đã được phê duyệt của UBND tỉnh.

Trên địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp gửi hồ sơ, danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Có 10 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 110 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Tại huyện Bắc Sơn, huyện đã thực hiện chi trả cho 17.019 người thuộc các nhóm đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Huyện đang rà soát, thẩm định 27 trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Qua rà soát có thêm 80 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, 84 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo và 1 đối tượng bảo trợ xã hội không có tên trong danh sách hỗ trợ của UBND huyện được chi trả kịp thời.

Trong quá trình thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 2 huyện Bình Gia và Bắc Sơn đều gặp phải khó khăn, vướng mắc như: cần nhiều thời gian rà soát các đối tượng thuộc nhóm hộ kinh doanh và nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng, bị mất việc làm; thời gian triển khai gấp nên có nhiều thiếu sót trong việc rà soát nhân khẩu chuyển đến, chuyển đi, đã chết, trùng đối tượng thuộc nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
trong cuộc
kiểm tra tại huyện Bắc Sơn

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại 2 huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước. Qua kiểm tra, hai đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân trong giai đoạn 1. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp có khăn do đại dịch Covid-19 tại 2 địa bàn vẫn còn hạn chế trong công tác quản lý danh sách các nhóm đối tượng, chưa sàng lọc được đối tượng, còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, UBND,  ban chỉ đạo hai huyện cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, chi trả kịp thời; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến người dân.

Bên cạnh đó, hai huyện cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách, trùng, nhầm đối tượng, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng xã hội theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ những đối tượng giảm sâu thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi. Đặc biệt, hai đơn vị cần nỗ lực, cố gắng thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

TRIỆU THÀNH