Thứ năm,  20/01/2022

Lạng Sơn: Ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 phát sinh trong cộng đồng


Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

– Theo Báo cáo của Sở Y tế, trong 2 ngày: 22 và 23/11/2021, Lạng Sơn ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn năm 2021 tính đến 15 giờ ngày 23/11/2021 lên 390 ca.

Cụ thể, các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng bao gồm: 23 ca liên quan đến ổ dịch xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng; 10 ca liên quan đến ổ dịch thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; 1 ca tại khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; 1 ca là F1 chuyển thành F0 liên quan đến ổ dịch huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tại huyện Đình Lập.

Để kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 (BCĐ) các cấp cùng cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch quyết liệt, nghiêm túc như: khoanh vùng, phong tỏa diện hẹp các ổ dịch mới phát sinh; tổ chức xét nghiệm diện rộng tại các khu vực phong tỏa; tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu và hạn chế tập trung đông người tại một số huyện, thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 23/11/2021, Sở Y tế Lạng Sơn đã đánh giá cấp độ dịch của Lạng Sơn theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, với quy mô cấp tỉnh và cấp huyện: tỉnh Lạng Sơn và 11 huyện, thành phố đang ở cấp độ 1 (vùng xanh). Đối với đánh giá cấp độ dịch theo quy mô cấp xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 195/200 xã, phường đang ở cấp độ 1. Có 4 xã, thị trấn trên địa bàn đang ở cấp độ 2 (vùng vàng) bao gồm: thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; xã Bắc Xa, huyện Đình Lập; xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Đặc biệt, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng đang ở cấp độ 3 – nguy cơ cao (vùng cam).

TRIỆU THÀNH