Thứ bảy,  20/08/2022

Tăng nguồn cung các loại vắc- xin

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc-xin về tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc- xin.

Theo Cục, việc sản xuất, nhập khẩu và cung ứng vắc- xin cho chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) cơ bản đã đáp ứng đủ, kịp thời, nhưng, còn có những thời điểm việc cung ứng “lệch pha” so với nhu cầu sử dụng, do nguồn cung chưa dồi dào, sự cố bất khả kháng từ các nhà sản xuất vắc -xin trên thế giới và nhu cầu tăng cao bất thường. Thời gian tới, do thay đổi nguồn kinh phí phân bổ cho chương trình TCMR hoặc những biến động khách quan về nhu cầu sử dụng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, Bộ Y tế sẽ phải lựa chọn những phương án khác nhau để mua sắm vắc-xin, bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thực tế.

Để bảo đảm cung ứng đủ các loại vắc- xin cho TCMR và tiêm chủng dịch vụ, Cục Quản lý Dược đề nghị cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc-xin nghiên cứu danh mục các vắc-xin sử dụng trong TCMR và tìm các biện pháp thích hợp để đăng ký lưu hành các vắc-xin. Các cở sở sản xuất cần phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin từ các cơ sở sản xuất vắc xin nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất cũng như chất lượng vắc-xin sản xuất trong nước. Các cơ sở nhập khẩu chủ động tìm kiếm, liên hệ, đàm phán với các nhà sản xuất nước ngoài để có thể tăng số lượng nhập khẩu các loại vắc xin, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng. Các cơ sở đăng ký hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành đối với các loại vắc-xin mới cũng như thường xuyên cập nhật thông tin của các vắc-xin đã được cấp giấy đăng ký lưu hành để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại, thay đổi, bổ sung.

Theo Nhandan