Chủ nhật,  25/02/2024

Đình Lập: Khó khăn trong giảm tỷ lệ sinh con thứ ba

LSO- Trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng huyện Đình Lập đã nỗ lực  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn huyện vẫn ở mức cao.

Theo thống kê của Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh, năm 2017, Đình Lập là một trong hai huyện có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất trên địa bàn tỉnh, có 72/484 trẻ được sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm tỷ lệ 15,3%, cao hơn 5% so với tỷ lệ sinh con thứ ba toàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2018, huyện Đình Lập có 36/222 trẻ được sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm 16,2%.

Đáng chú ý, năm 2017, huyện Đình Lập có gần 20 trường hợp là cán bộ, công chức và đảng viên sinh con thứ 3 trở lên. Điều đó đang tạo tiền lệ xấu, tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân số – KHHGĐ. Ông Phương Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Đình Lập cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tuy nhiên, phần lớn là do tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường vẫn còn khá nặng nề ở nhiều gia đình, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Mặt khác, do đời sống của người dân được nâng cao, kinh tế phát triển, nhiều gia đình dù đã “có nếp, có tẻ” nhưng vẫn muốn sinh thêm con cho “vui nhà, vui cửa”.

Cán bộ chuyên trách dân số – KHHGĐ thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho nhân dân

Bà Trần Thị Yến, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đình Lập cho biết: Năm 2017, phòng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên, những trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên còn lại trên địa bàn huyện lại không thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND huyện nên không đưa ra được hình thức xử phạt rõ ràng. Để hạn chế tình trạng sinh con thứ ba trở lên, các cấp, ban ngành, đoàn thể cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, tuyên truyền. Ngoài ra, ở từng đơn vị, cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Đồng thời cần có sự điều chỉnh, bổ sung, tăng cường các hình thức xử phạt và khen thưởng vào Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/8/2008 về “Ban hành quy định về một số chính sách dân số và KHHGĐ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để góp phần hạn chế tình trạng sinh con thứ ba trở lên.

TRIỆU THÀNH