Thứ bảy,  02/07/2022

Giảm được gần 19% so với giá trúng thầu nhờ đàm phán giá thuốc

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, năm 2018, Bộ Y tế đã đàm phán thành công ở tất cả bốn mặt hàng thuốc. Trong đấu thầu thuốc tập trung, Bộ cũng đã đấu thầu thành công với ba gói thầu, giảm giá thuốc, mang lại nhiều lợi ích kinh tế.

Giảm được gần 19% so với giá trúng thầu nhờ đàm phán giá thuốc

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

 

Trong buổi trả lời báo chí cuối năm diễn ra chiều 9-1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, nhờ đàm phán giá thuốc thành công, ngành y tế đã giảm được 18,55% giá thuốc so với giá trúng thầu hiện tại, với số lượng thuốc dự kiến mua cho các cơ sở y tế 2019 – 2020 thì giảm được hơn 551 tỷ đồng so với giá trúng thầu hiện tại.

“Trên cơ sở kết quả đạt được bước đầu, năm 2019, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đàm phán giá với các mặt hàng thuốc biệt dược, góp phần làm giảm giá thuốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ”, Bộ trưởng nói.

Về đấu thầu thuốc tập trung, năm 2018, Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung với hoạt chất chưa có kết quả năm 2017; tổ chức đấu thầu với thuốc ARV cung cấp cho các cơ sở điều trị sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế; triển khai đấu thầu với 22 hoạt chất thuộc danh mục đấu thầu tập trung.

Bộ đã chọn được các nhà thầu cung ứng các mặt hàng thuốc đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đánh giá về hiệu quả kinh tế, các gói thầu đều giảm được giá so với giá trúng thầu hiện tại của các cơ sở y tế. Theo đó, gói cung cấp thuốc Capecitabin 500 mg nhóm 2 đã giảm được 34% so với giá trúng thầu hiện tại của các CSYT, giảm được hơn 12,7 tỷ đồng. Gói cung cấp thuốc ARV cho các cơ sở điều trị từ nguồn bảo hiểm y tế đã giảm 6,4% so với giá trúng thầu hiện tại, giảm hơn 8,4 tỷ đồng.

Gói cung cấp các thuốc thuộc 22 hoạt chất thuộc danh mục đấu thầu tập trung năm 2018 đang được tích cực triển khai và sắp được công bố. Theo Bộ trưởng, đây là các hoạt chất, các thuốc chiếm tỷ trọng giá trị rất lớn trong tổng quỹ bảo hiểm y tế và sơ bộ kết quả rất khả quan, sẽ tiếp tục giảm được giá so với giá trúng thầu hiện tại.

Trước thông tin cho rằng tình trạng một số thuốc điều trị khan hiếm do năng lực của đơn vị trúng thầu hạn chế, Bộ trưởng cho biết, do việc đấu thầu tập trung chỉ có một nhà thầu trúng thầu, số lượng cung ứng lớn cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc nên có thể xảy ra tình trạng tại một thời điểm có thể thiếu thuốc. Tuy nhiên theo báo cáo của các cơ sở y tế, đối với gói thầu tập trung quốc gia năm 2017 thì chưa xảy ra tình trạng nêu trên.

“Trường hợp có thể xảy ra việc thiếu một mặt hàng thuốc nào đó, các cơ sở y tế đã có các phương án sử dụng các các thuốc cùng hoạt chất ở các nhóm khác nhau hoặc sử dụng các thuốc có hàm lượng khác nhau, vẫn bảo đảm cung ứng đủ thuốc để điều trị cho người bệnh”, Bộ trưởng cho hay.

Thực tế, hiện nay, việc đấu thầu thuốc tập trung đang gặp phải một số hạn chế. Do đấu thầu tập trung để lựa chọn đơn vị trúng thầu nên chỉ có một số ít đơn vị trúng thầu cung cấp thuốc trong thời gian từ 1- 3 năm cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Điều này dẫn tới các nhà cung cấp, sản xuất khác không trúng thầu có nguy cơ phá sản. Hoặc sẽ xảy ra nguy cơ, sau một đợt đấu thầu tập trung, chỉ còn các đơn vị trúng thầu cung ứng hoặc sản xuất mặt hàng thuốc đó, các đơn vị không trúng thầu sẽ không nhập khẩu hoặc sản xuất nên có thể dẫn đến tình trạng độc quyền, các đợt đấu thầu lần sau sẽ mất tính cạnh tranh, nên rất dễ dẫn đến tăng giá thuốc.

Do việc đấu thầu tập trung chỉ có một nhà thầu trúng thầu, số lượng cung ứng lớn cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc nên có thể xảy ra tình trạng tại một thời điểm có thể thiếu thuốc.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng cho hay, Bộ Y tế đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Bộ Y tế thực hiện thí điểm việc đấu thầu tập trung thuốc, vật tư y tế cấp quốc gia để lấy giá tham chiếu, giao cho các đơn vị, cơ sở y tế căn cứ vào nhu cầu sử dụng thuốc, vật tư để mua hoặc đấu thầu mua thuốc, vật tư theo giá không được cao hơn giá tham chiếu.

Theo Nhandan