Thứ hai,  23/05/2022

Nâng cao chất lượng kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm

(LSO) – Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, góp phần ngăn ngừa thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường.

Năm 2018, để thực hiện tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm, trung tâm phân công cán bộ, nhân viên trong đơn vị phụ trách từng khu vực. Đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại 423 lượt cơ sở. Qua đó, trung tâm đã lấy và kiểm tra chất lượng 867 mẫu kiểm nghiệm (613 mẫu lấy và 254 mẫu gửi). Qua kiểm kiểm nghiệm phát hiện 1 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, chiếm tỉ lệ 0,2%. Bên cạnh đó, trung tâm đã kiểm nghiệm 190 mẫu tân dược, 7 mẫu mỹ phẩm, 32 mẫu dược liệu, 12 mẫu thực phẩm chức năng…và mẫu khác do các cơ quan quản lý Nhà nước và khách hàng gửi đến để kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm nghiệm có 4 mẫu không đạt chất lượng.

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tiến hành kiểm nghiệm các mẫu mỹ phẩm để xác định hàm lượng kim loại nặng trong sản phẩm

Để công tác lấy mẫu và phân tích mẫu luôn đảm bảo kịp thời, chính xác. Năm 2018, trung tâm đưa vào sử dụng các trang thiết bị hiện đại như: máy quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kim loại nặng trong mỹ phẩm, thực phẩm; phòng sạch (vô khuẩn); duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 với 40 phép thử được công nhận.

Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho cán bộ viên chức nghiên cứu phát triển các hoạt chất kiểm nghiệm mới. Các đề tài, sáng kiến cải tiến đã mang lại hiệu quả trong công tác kiểm nghiệm và làm lợi hàng chục triệu đồng trong năm. Năm 2018, trung tâm đã nghiệm thu 11 sáng kiến (phát triển thêm 10 hoạt chất mới, 1 hướng dẫn sử dụng thiết bị), nâng số hoạt chất kiểm nghiệm được tại trung tâm lên 290 hoạt chất (tăng 10 hoạt chất so với năm 2017) với các sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng và dược liệu.

Bà Đinh Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tỉnh cho biết: Năm 2019, tập thể cán bộ trung tâm tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lấy mẫu, phân tích mẫu, không để xảy ra sai sót; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm các cơ sở trên địa bàn…

Để nâng cao chất lượng kiểm nghiệm thuốc, trung tâm tiếp tục cải tiến công tác giám sát chất lượng, lấy mẫu chọn lọc bao gồm các mẫu nghi ngờ, mẫu ở các cơ sở không đảm bảo điều kiện bảo quản. Tăng cường giám sát việc đảm bảo chất lượng thuốc tại các đơn vị trong ngành, đặc biệt là công tác xuất, nhập kho tại các cơ sở y tế, đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; triển khai kỹ thuật phù hợp với các trang thiết bị y tế được đầu tư, góp phần tích cực vào công tác ổn định thị trường thuốc, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

TRIỆU THÀNH