Thứ năm,  20/01/2022

Nhiều lợi ích khi lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân

(LSO) – Năm 2019, ngành y tế tỉnh triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân (hồ sơ sức khỏe điện tử) trên địa bàn toàn tỉnh sau khi đã triển khai thí điểm tại 4 huyện, thành phố đạt kết quả khả quan. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở; nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, đồng thời góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Năm 2018, trên địa bàn tinỉnh đã có 4 huyện, thành phố triển khai thí điểm lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân theo nguyên lý y học gia đình bao gồm: thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và Văn Lãng. Kết quả, đã có hơn 200.000 người tại 4 huyện, thành phố được khám tạo lập hồ sơ, tổng số hồ sơ khởi tạo và cập nhật đạt trên 85%. Trong đó, thành phố Lạng Sơn có kết quả khám khởi tạo vào cập nhập hồ sơ đạt trên 96,56% (89.678/92.869 người được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân).

Cán bộ Trạm Y tế xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc mỗi cá nhân có hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ giúp quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn, giúp ích cho cả người bệnh và cán bộ y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, người bệnh cung cấp cho thầy thuốc hồ sơ sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.

Hiện nay, toàn tỉnh có 114/226 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế xã đủ điều kiện tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%. Đây là điều kiện thuận lợi để cho các cán bộ, nhân viên y tế trong công tác khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc triển khai thí điểm mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Bác sỹ Chu Thị Bắc, Trưởng Trạm Y tế xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn cho biết: Từ tháng 7/2018, việc triển khai khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại trạm được thực hiện có hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2018, đã có 4.139/4.607 người được khám tạo lập hồ sơ sức khỏe (đạt 90%), tổng số hồ sơ đã được cập nhật đạt trên 98%. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân liên tục, toàn diện theo nguyên lý của y học gia đình tốt hơn, nhân dân sẽ được theo dõi, điều trị theo phác đồ tốt nhất ngay tại tuyến y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng cho biết thêm: Thời gian tới, Sở Y tế xây dựng chương trình, mục tiêu, kế hoạch cụ thể để triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019. Bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế cơ sở, ngành y tế mong muốn nhận được sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành chức năng nhằm thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như: tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, từ đó, tự nguyện tham gia khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân sẽ cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe, tiền sử bệnh tật của người dân khi có yêu cầu và theo quy định. Mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số chứng minh nhân dân, mã vạch… Từ đó giúp y, bác sĩ có thể điều trị đúng với tiền sử bệnh đã và đang có. Đây là phần mềm rất hữu ích với mục tiêu thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân, qua đó quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế.

TRIỆU THÀNH