Thứ tư,  28/07/2021

Ngành y tế quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Nguyễn Thế Toàn – Giám đốc Sở Y tế

(LSO) – Năm 2019, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị y tế từ tỉnh tới huyện, xã đã góp phần vào thắng lợi chung của toàn ngành trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Phát huy những kết quả đó, mỗi cán bộ trong ngành y tế cam kết tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đem lại lợi ích về sức khỏe cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm 2019, một trong những thành quả đáng ghi nhận mà ngành y tế đã đạt được, đó là chất lượng khám chữa bệnh các tuyến cũng như sự hài lòng của người bệnh đối với cán bộ y tế, sự hài lòng của cán bộ y tế đối với cơ quan đơn vị tiếp tục được nâng lên. Trong đó, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%. Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế đạt gần 80%. Đã có 5 đơn vị có số điểm trung bình các tiêu chí chấm điểm chất lượng bệnh đạt trên 3 điểm/tổng số 5 điểm, xếp loại khá theo quy định của Bộ Y tế.

Chuyển giao kỹ thuật mới trong điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Trong năm, hệ thống y tế từ tỉnh tới xã, thị trấn đã tổ chức khám bệnh cho hơn 1.460.000 lượt người, điều trị nội trú cho hơn 142 nghìn lượt người, điều trị ngoại trú cho gần 147 nghìn lượt người. Đặc biệt, 4 bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện khám bệnh cho hơn 218 nghìn lượt, đạt trên 150% kế hoạch năm; điều trị nội trú cho hơn 50 nghìn lượt người, đạt gần 115% kế hoạch; điều trị ngoại trú cho hơn 29 nghìn lượt người, đạt trên 150% kế hoạch năm 2019.

Hệ thống hành nghề y dược tư nhân không ngừng được phát triển, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong năm 2019, các phòng khám đa khoa tư nhân đã khám chữa bệnh cho gần 190 nghìn lượt người, trong số đó 67,4% khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh và huyện.

Hệ thống y tế dự phòng tiếp tục được củng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, được sáp nhập từ 6 đơn cũ và các đơn vị tuyến huyện, thành phố cũng thành lập các khoa phòng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả mang lại là hệ thống giám sát, phòng chống dịch bệnh được tăng cường, từ cửa khẩu biên giới cho đến các địa bàn dân cư, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; đồng thời đã và đang tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bước đầu hiệu quả. Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế – dân số luôn được quan tâm chú trọng và đạt được mục tiêu đề ra, đặc biệt là các hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng chống lao, HIV/AIDS…

Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân. Công tác dược và vật tư y tế cơ bản đảm bảo đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu cho nhân dân. Sẵn sàng cung ứng thuốc cho phòng chống dịch bệnh. Giá thuốc trên địa bàn tỉnh ổn định, không phát hiện thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành theo thông báo của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Công tác tự chủ tài chính đã được các đơn vị thực hiện một cách năng động triển khai thêm các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm mới, khám, chữa bệnh theo yêu cầu… tạo thêm nguồn thu cho đơn vị và cán bộ công nhân viên chức lao động. Tính đến thời điểm này đã có 2 đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, 3 bệnh viện tuyến tỉnh khác tự bảo đảm kinh phí 85% và 3 bệnh viện tuyến huyện tự bảo đảm kinh phí 90% cho hoạt động thường xuyên.

Bước sang năm 2020, phát huy những thành tích đã đạt được, ngành y tế Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung gắn phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng các hoạt động giám sát phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, vắc xin và hóa chất phục vụ cho khám chữa bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả khi có dịch xảy ra, mà trước mắt là dịch  Covid-19.

Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng bệnh cho chính mình và cộng đồng, đồng thời tham gia các hoạt động về y tế tại địa phương.

Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến, đẩy nhanh tiến độ tự chủ tài chính trong các hoạt động thường xuyên, các hoạt động xã hội hóa y tế để từng bước nâng cao thu nhập, tạo sự tin tưởng gắn bó lâu dài của cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong các đơn vị, góp phần cùng toàn ngành y tế phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.