Thứ tư,  07/06/2023

Lạng Sơn: Chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình Methadone

LSO-Ngày 4/6/2013, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị vận động triển khai chương trình Methadone. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm của tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

LSO-Ngày 4/6/2013, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị vận động triển khai chương trình Methadone. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm của tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Việt Nam, sau khi triển khai thử nghiệm tại một số địa phương, đến năm 2012 việc điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã triển khai rộng tại 14 tỉnh, thành phố với 60 cơ sở điều trị cho trên 12 ngàn người. Với kết quả tốt, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án “ Sản xuất và sử dụng thuốc Methadone tại Việt Nam”. Theo Đề án này, đến năm 2015 Lạng Sơn là 1 trong 30 tỉnh, thành phố được triển khai.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.860 người ngiện ma túy có hồ sơ quản lý; tuy nhiên con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Đưa chương trình Methadone vào vào điều trị nghiện sẽ tạo cơ hội cho rất nhiều người nghiện giảm tình trạng sử dụng ma túy và có tác dụng to lớn trong phòng chống HIV/AIDS. Theo Kế hoạch, giai đoạn 2013-2014 sẽ triển khai 1 cơ sở điều trị tại Thành phố (dung lượng 250 người) và 2 điểm cấp phát thuốc tại Thành phố và trung tâm huyện Cao Lộc ( mỗi điểm dung lượng 100 người); đến năm 2015 triển khai thêm cơ sở điều trị tại huyện Văn Lãng. Sau đó, sẽ mở rộng tại các huyện còn lại và thực hiện công tác xã hội hóa trong điều trị thay thế.

Sau các báo cáo về công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2012, công tác phục hồi cai nghiện ma túy, hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị triển khai chương trình Methadone tại Lạng Sơn.

Sau khi nghe ý kiến thảo  luận, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu những vấn đề cần làm trước mắt và từ nay đến năm 2014. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS. Ngành Y tế cần làm thật tốt công tác chuẩn bị và khảo sát về các điểm đặt cơ sở, quy mô, nguồn lực (nhân lực, tài chính, thuốc điều trị…) để đầu năm 2014 bắt đầu triển khai theo kế hoạch. Ngoài việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, sự cần thiết phải có sự phối hợp liên ngành tốt hơn trong phòng, chống. Các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rằng điều trị thay thế bằng Methadone không phải là “cứu cánh” cho tất cả người nghiện ma túy, mà đó chỉ làm giảm tình trạng sử dụng các chất ma túy (thay thế chất gây nghiện này bằng một chất gây nghiện khác an toàn hơn) và là một trong những giải pháp can thiệp nhằm mục đích giảm sự lây nhiễm HIV/AIDS do những người sử dụng ma túy bằng con đường tiêm chích không an toàn gây ra.

MH