Thứ ba,  21/03/2023

Bổ sung vắc-xin mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, thời gian tới sẽ có một số vắc-xin mới được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo đó, từ tháng 6-2016 đưa vào sử dụng vắc-xin bại liệt uống 2 týp (bOPV); từ năm 2017 là vắc-xin bại liệt tiêm (IPV) và từ năm 2018 là vắc-xin phòng, chống tiêu chảy do vi-rút Rota. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để đưa một số vắc-xin mới vào sử dụng như vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết, vắc-xin phòng bệnh cúm A (H5N1)...

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang triển khai thí điểm trước khi nhân rộng ra toàn quốc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin tiêm chủng thông qua phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Sau khi hoàn thiện, phần mềm sẽ nhân rộng trên phạm vi cả nước theo lộ trình.

Theo Nhandan