Thứ tư,  08/02/2023

Rà soát, bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trên thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay, vẫn còn nhiều người đã đủ thời gian năm năm liên tục tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa được in thông tin này trên thẻ bảo hiểm y tế, gây phiền hà và thiệt thòi cho người dân nếu không biết thông tin và quyền lợi mới của mình trong việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, từ ngày 1-1-2015, người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm năm liên tục trở lên, khi đi khám, chữa bệnh có tổng số tiền khám chữa bệnh trong một năm tài chính vượt quá sáu tháng lương cơ sở; nếu khám, chữa bệnh (KCB) đúng tuyến, sau khi cùng chi trả sáu tháng lương cơ sở, phần vượt hơn người bệnh sẽ được Quỹ BHYT thanh toán (tức vượt 7,26 triệu đồng, mức lương cơ sở từ ngày 1-5-2016 là 1,21 triệu đồng)…

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vẫn còn nhiều người đã đủ thời gian năm năm liên tục nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT, gây phiền hà và thiệt thòi cho người dân nếu không biết thông tin và quyền lợi mới của mình trong việc KCB BHYT.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết: Ngày 2-12-2014 ,Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT. Trong đó, tại Khoản 1, Điều 3 văn bản quy định: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày…/…/…. tham gia BHYT đủ 05 liên tục. Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 1-1-2015 thì ghi từ ngày 1-1-2015; từ ngày 1-1-2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, do cơ quan BHXH chưa thực hiện cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng BHYT; nhiều người tham gia BHYT, có quá trình tham gia BHYT ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… Vì vậy, nhiều thẻ BHYT chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT.

Để bảo đảm việc thanh toán chi phí KCB cho người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22-12-2014 ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB; tiếp theo là Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26-8-2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, trong đó quy định: cơ quan BHXH thực hiện việc cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Những trường hợp đã đủ 05 năm liên tục thì thực hiện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả, đồng thời in thẻ BHYT mới có ghi thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục cho người tham gia BHYT. BHXH các tỉnh cũng đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH.

Đồng thời, với mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHYT, thực hiện BHYT toàn dân và hiện đại hóa ngành BHXH; căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24-11-2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, BHXH Việt Nam đang thực hiện việc thống kê danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình và triển khai việc cấp số định danh cá nhân cho người tham BHYT, dự kiến trong thời gian tới sẽ đồng loạt triển khai việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trước mắt, để giảm phiền hà cho người tham gia BHYT và nâng cao trách nhiệm phục vụ của ngành BHXH, BHXH Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình để in bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT khi thẻ BHYT của người tham gia BHYT hết thời hạn sử dụng. Những trường hợp khi KCB được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT có in thêm thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các địa phương niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; sử dụng trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để thông tin cho mọi người dân được biết về quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả; đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT.

Theo Nhandan