Thứ bảy,  02/07/2022

Hoàn thành thu thập dữ liệu 24 triệu hộ dân tham gia bảo hiểm y tế

Sáng 15/5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đã thực hiện việc ký kết và bàn giao, chia sẻ dữ liệu Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Theo bản ký kết, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện giao dữ liệu về hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế để phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.

Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi (mỗi bản ghi tương ứng với một cá nhân người dân) với các trường dữ liệu về: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế, mã thẻ bảo hiểm y tế, mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu lại buổi lễ ký kết, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là một trong 6 bộ, ngành được Chính phủ giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia của hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cũng là một trong những cơ sở dữ liệu quốc gia. Ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu này trong 2 năm và đến thời điểm này cơ bản đã hoàn thành việc kê khai, thu thập dữ liệu từ hơn 24 triệu hộ dân trong cả nước. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin để đảm bảo có được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy nhất để phục vụ cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, trong đó có thực hiện chế độ bảo hiểm y tế. 

Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế không chỉ giúp ngành y tế quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn là cơ sở rất quan trọng để Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cung cấp được số định danh tham gia bảo hiểm y tế duy nhất cho mỗi người dân. 

Việc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để Bộ Y tế sử dụng vào mục đích quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chủ trương mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe theo hồ sơ. Trên cơ sở đó đảm bảo mỗi người dân trong tương lai gần sẽ có 1 bác sỹ hoặc 1 cơ sở y tế quản lý, chăm sóc, tiếp cận tốt nhất với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở. 

Đây là cơ sở dữ liệu đầu tiên được bàn giao giữa các bộ, ngành với nhau, việc bàn giao này được kỳ vọng sẽ giúp Bộ Y tế quản lý, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn, tạo tiền đề cho việc liên thông các cơ sở dữ liệu khác để tổ chức thành công hơn nữa mô hình Chính phủ điện tử./. 

Theo VietnamPlus