Thứ ba,  24/05/2022

Bộ Y tế bổ sung danh sách vinh danh thầy thuốc

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú (TTND, TTƯT) lần thứ 12 đã thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung tặng Danh hiệu TTND, TTƯT cho 4 cá nhân.

Cụ thể, trao tặng danh hiệu TTND cho ông Nguyễn Xuân Trực, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. Trao tặng danh hiệu TTƯT cho TS. Nguyễn Khắc Minh, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng; bà Võ Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Nghệ An; ông Bàng Minh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Chi hội Đông y Hồng Thái, Hội Đông y Việt Nam; ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất.

Sau khi thu đủ số phiếu của các thành viên Hội đồng, ngày 10/3/2017, Ban Kiểm phiếu đã kiểm phiếu và đã có biên bản kiểm phiếu.

Theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên hội đồng theo quyết định thành lập, mới được đưa vào danh sách trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu TTND, TTƯT.

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 12, Hội đồng thông báo đến các hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 12 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT cấp Bộ, ngành, các hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để biết và tiếp nhận ý kiến phản hồi.

Danh sách các thầy thuốc đạt trên 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên hội đồng theo quyết định thành lập gồm: TS. Nguyễn Khắc Minh, ông Bàng Minh Thái và ông Nguyễn Vĩnh Phúc.

Các ý kiến phản hồi xin gửi về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế), 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 24/5.

Theo baochinhphu