Thứ năm,  15/04/2021

Bộ Y tế lại gửi công điện khẩn về dịch sốt xuất huyết

Theo đánh giá từ Bộ Y tế, trong năm 2017, mặc dù công tác phòng chống sốt xuất huyết được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp, song bệnh sốt xuất huyết vẫn có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng là còn nhiều các dụng cụ chứa nước, ổ đọng nước tại hộ gia đình, nơi công cộng và công trường xây dựng chưa được quan tâm xử lý đúng mức.

Trước tình hình trên, để tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường phối hợp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai một số hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt trong mùa tựu trường như: thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường diệt lăng quăng (bọ gậy) tại các cơ sở giáo dục; huy động cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia thực hiện các hoạt động loại bỏ các ổ lăng quăng, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại ký túc xá, nhà trọ, hộ gia đình và cộng đồng…

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo quản lý chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt để ổ dịch… 

Bộ Y tế đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp thực hiện tốt việc vệ sinh, loại bỏ các vật dụng phế thải, các ổ đọng nước tại các công trình, công trường xây dựng; đảm bảo 100% công trình xây dựng, khu vực nơi ở, lán trại của công nhân, người lao động không có loăng quăng (bọ gậy).

Các đơn vị có liên quan trong ngành xây dựng cần phân công, giao trách nhiệm cụ thể việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh trong xây dựng, không để tồn tại ổ bọ gậy tại các công trình, công trường xây dựng, khu vực nơi ở, lán trại của công nhân, người lao động; Kiên quyết xử lý các đơn vị không tuân thủ theo các khuyến cáo của ngành y để phát sinh nguy cơ dịch bệnh…/.

Theo VietnamPlus