Thứ hai,  08/08/2022

Đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của hơn 91.600 điều dưỡng viên

Hiện nay, với tổng số hơn 91.600 hội viên, Hội điều dưỡng Việt Nam có mạng lưới bao phủ toàn quốc, với 59/63 tỉnh, thành có chi hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Điều dưỡng Việt Nam đặt mục tiêu trở thành tổ chức chuyên nghiệp trong việc vận động xây dựng chính sách nghề nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực hội viên và đổi mới thái độ – phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Ông Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam lần thứ VII và Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc diễn ra trong 2 ngày (26-27/10) tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển hiện nay, Hội Điều dưỡng cần xây dựng và phát triển đội ngũ điều dưỡng hội nhập với điều dưỡng thế giới. Đặc biệt với sự đòi hỏi ngày càng cao của người bệnh, đội ngũ điều dưỡng phải không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng ứng xử, giao tiếp của người điều dưỡng. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội phối hợp với các cơ quan của Bộ Y tế xây dựng chi phí điều trị của người điều dưỡng, xây dựng chỉ tiêu bác sỹ/điều dưỡng của từng chuyên ngành…

Ngày 27/10, Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ VIII diễn ra với 9 phiên nội dung. Gần 100 báo cáo khoa học sẽ được trình bày tại hội nghị với nhiều nội dung quan trọng như: Vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc trước thềm cuộc cách mạng 4.0; Mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm; Thực trạng công tác điều dưỡng và nhiệm vụ trọng tâm 2017-2018; Đào tạo cho điều dưỡng mới; Cơ hội, thách thức và giải pháp trong thực hành điều dưỡng thời kỳ hội nhập…

Hội nghị cũng nghe nhiều báo cáo của các chuyên gia đến từ Hiệp hội các bệnh viện Nhật Bản, Đại học Birmingham, Đại học Nagashaki (Nhật Bản), Đại học Y khoa Nagoya…

Ghi nhận những đóng góp của Hội Điều dưỡng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân; Tổng hội Y học Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân cho những đóng góp của các cá nhân và tập thể cho sự phát triển của Hội điều dưỡng Việt Nam./.

Theo VietnamPlus